Sonya Malinka Persson bloggar om konsten, kulturen, politiken och livet.

 

Här bloggar jag om konsten, kulturen, politiken, hundar – allt som inte passar in på någon av mina genrespecifika bloggar.

 

/Sonya Malinka Persson

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Man kan läsa det här inlägget fristående, eller så kan man börja med att läsa föregående inlägg (rekommenderas) som handlar om hur vi uppfattar sanningar – våra egna, men framför allt andras. Det här inlägget kommer att handla om varför det är så viktigt för alla att alltid komma ihåg att det finns minst två sidor av någonting,  hur vi själva färgar vår uppfattning om det vi ser och hur vi alltid kan välja hur vi vill se på en given kontext.

Summan av allt vi är

Allt det vi ser, läser, upplever och så vidare, förstår vi genom summan av allt vi är. Allt vi är har formats av det vi redan varit med om, den påverkan vi utsatts för (behöver inte vara negativt), all kunskap vi tillskansat oss på olika sätt, plus naturligtvis den personlighet vi har redan från början.

Summan av allt vi är kan på många sätt breddas. Om man till exempel tittar på ett bostadsområde eller kvarter där barnen går i samma skola, så förstår man att de växer upp med ungefär samma förutsättningar. Det har att göra med föräldrarnas ekonomi, hur de valt att bo och leva, och så vidare. Skolan som barnen går i har ett visst sätt att arbeta, en viss policy när det gäller mobbning och så vidare, vilket leder till att barnen får med sig vissa grundläggande värderingar genom detta.

Om man vill smalna av begreppet, kan man till exempel titta på politisk övertygelse. Barnen som går i skolan i detta bostadsområde har olika föräldrar som troligen har skiftande politiska åsikter. Beroende på vilken politisk färg man har, ser, upplever och förstår man världen på olika sätt. Samma sak gäller religion.

Set in our ways

Ju äldre vi blir, desto mer set in our ways blir vi. Vi hittar sätt att tänka, fungera, leva, agera och så vidare, som fungerar för oss – baserat på det vi har bakom oss. Det här är inte ett dugg konstigt, det gör vi allihop. Vi anpassar det också till det samhälle och den omgivning vi lever i.

Faran med att bli alltför set in our ways, är att vi fastnar i vår egen tankevärld. Vi får svårt att se, förstå och acceptera att andra människor valt att tänka och leva annorlunda. Vi tror att vårt eget sätt att vara är det bästa, eftersom det fungerar så bra för oss.

Så behöver inte vara fallet. Beroende på vad det handlar om, kan det vara så att någon annan har hittat ett jättebra koncept som fungerar för de flesta när det gäller att hantera det ena eller andra. Det kan vara så att vår egen världsbild inte inrymmer något som de flesta andra ser som naturligt och självklart.

Och det är på det här viset vi skapar konflikt. Genom att ha satt vårt sätt att tänka och leva i sten, genom att vara oförmögen att se, förstå och acceptera andras sätt att tänka och leva, skapar vi konflikter i större och mindre grad.

Välj hur du vill se

Har man läst föregående inlägg samt det här, borde min syn på hur viktigt det är att vara medveten om allt det här, vara ganska uppenbar. Genom kunskap om hur vi formar vårt sätt att vara genom vilka vi är, hur vi ser och uppfattar omvärlden, blir det också lättare att medvetet välja hur vi vill se världen. Och jag menar välja hur vi vill se, inte vad vi vill se. Det är två skilda saker, och väljer vi vad vi vill se förstärker vi bara det vi redan tror att vi vet.